Malmegards

OM OSS

Välkommen till Malmegårds Fastighets AB!

Vi är sedan mer än 50 år en aktiv aktör på Stockholms fastighetsmarknad. Vi är verksamma som förvaltare och fastighetsutvecklare, dels av ett eget bestånd fastigheter i Stor-Stockholm, dels på uppdrag av andra fastighetsägare.

Långsiktighet är vår ledstjärna. Vår syn på fastighetsägande och byggnation kan sammanfattas:

Att skapa ett mänskligt boende och stimulerande arbetsmiljöer med hög kvalitet, bra planlösningar och ekonomiska produktionsmetoder samt med omsorg om arkitektur, skönhetsvärden och energieffektivisering.

Vi fäster stor vikt vid hållbarhetsfrågor. Det innebär att vi vill säkerställa ett bärkraftigt fastighetsägande över tid. Vi värnar om miljö- och energifrågor samt vill medverka till social och ekonomisk hållbarhet.

Förvaltning och fastighetsutveckling

Vår förvaltning omfattar både bostadslägenheter och lokaler I Stor-Stockholm (Lediga lokaler just nu).

Vi lägger stor vikt vid att hålla högsta kvalitet i vår fastighetsförvaltning. En kunnig och personlig förvaltning är ett motto för oss. Vi bedriver teknisk fastighetsförvaltning i egen regi.

Vi har ett väl utvecklat nätverk med entreprenörer inom el, rör och ventilation, byggföretag, arkitekter, projektledare, statiker m.fl.
Följande fastigheter ingår i vår förvaltning, VÅRA FASTIGHETER
Klicka på respektive fastighet för att få mer information.

Kontakta oss

Telefon: 08-411 50 20, Fax: 08-20 26 05
E-post: info@malmegards.se
Postadress: Box 1332, 111 83 STOCKHOLM
Besöksadress: Döbelnsgatan 5

Fastighets- och byggnadsfrågor, uthyrning

Bengt Malmegård (Vd)
Kontakta Bengt Malmegård

Hyresgästkontakt
Kristina Garcia (Förvaltningsansvarig)
Kontakta Kristina Garcia


Är du bostadshyresgäst hos oss och har frågor som rör ditt boende och din hyresbetalning är det Kristina du ska kontakta.

Ekonomi och redovisning

Mira Tunedal (Ekonomiansvarig)
Kontakta Mira Tunedal

Teknisk förvaltning

Vi har egen teknisk förvaltning och åtgärdar fel och skador snarast möjligt efter felanmälan.

Varje vecka görs en allmän besiktning i fastigheten och av de gemensamma utrymmena.

Vi försöker alltid meddela hyresgästerna i förväg om vi ska reparera något i fastigheten. Om vi behöver åtgärda något i en lägenhet kontaktar vi hyresgästen och kommer först överens om en tid. I akuta fall kan vi gå in i lägenheten utan att först meddela det, det kan till exempel gälla pågående vattenskador och brand. Som hyresgäst hos oss har du alltid rätt att begära att få se legitimation. Om det är något du undrar över – ring oss på kontoret, telefon 08- 411 50 20.

Felanmälan


Bostadsfastigheter och kommersiella lokaler i Stockholm

Peter Lilja
Mats Bergman
E-post felanmalan@malmegards.se

Peter och Mats tar emot felanmälan och ser till att fel åtgärdas. Du anmäler fel genom att logga in på vår hemsida www.malmegards.se under Felanmälan. För att göra detta behöver du först en gång ha loggat in på Mina sidor för att skapa ett lösenord som du sedan använder vid felanmälan.

Du går därefter vidare och anger vad felanmälan avser. Peter eller Mats kommer sen att ringa upp för att höra vad felet gäller och vid behov avtala tid för att åtgärda felet.

Felanmälan kan också göras per telefon 08-645 66 40 Telefontid: Måndag kl. 07.00–09.00, Torsdag kl. 07.00–09.00.

Märsta (Arkaden)

Bravida, Riadh Toumi
E -post Kontakta Riadh Toumi
Felanmälan görs via hemsidan, se texten ovan, men kan också göras per telefon 08-519 424 49 Telefontid: Måndag kl. 07.00–09.00, Torsdag kl. 07.00–09.00.

Samhällsfastigheterna

Håkan Rörstad
E -post Kontakta Håkan Rörstad
Felanmälan görs via hemsidan, se texten ovan.
Telefon 070-773 33 43 Telefontid: Måndag-fredag kl. 08.00-17.00

 

 

Kontakta oss

Telefon:
08-411 50 20
Fax:
08-20 26 05
E-post: info@malmegards.se Postadress:
Box 1332
111 83 STOCKHOLM
Besöksadress:
Döbelnsgatan 5

 

Vi är ett stolt Partnerföretag till Stockholms Stadsmission.

Stadsmissionen Partner Hjärta