Malmegards

Bergvärme på Tegnérgatan 1

2017-05-10

Den nyinstallerade bergvärmeanläggningen på Tegnérgatan 1 är nu i full drift. Den ersätter den gamla fjärrvärmen. Genom att gå över till bergvärme i fastigheter som är lämpliga för detta minskar vi koldioxidutsläppet och bidrar till omställningen till grönare energislag.