Malmegards

Boende

Besittningsskydd

Du har som förstahandshyresgäst i lägenhet besittningsskydd till din lägenhet. Besittningsskyddet innebär att du har rätt till förlängning av hyreskontraktet om det inte skulle finnas starka skäl att säga upp dig. Detta regleras i hyreslagen.

Bredband, Kabel-tv

De flesta av våra fastigheter är anslutna till Com Hem. Felanmälan och tecknade av abonnemang görs direkt till Com Hem på telefon 08-578 250 50.

El-abonnemang

Varje hyresgäst tecknar vid inflyttningen el-abonnemang hos valfri elleverantör. Glöm inte att säga upp abonnemanget om du flyttar!

Felanmälan

Du är skyldig att kontakta oss snarast om det inträffar ett fel eller en skada i lägenheten så att skadan inte förvärras. Använd dig av formuläret Felanmälan på vår hemsida där du enkelt kan anmäla fel i din lägenhet eller i gemensamma delar i fastigheten. Det kan till exempel vara droppande kranar, läckande element, fel på en tvättmaskin i tvättstugan, trasig belysning i trapphus eller liknande.

Felanmälan kan också göras per telefon 08-645 66 40, telefontid: Måndag kl. 07.00–09.00, Torsdag kl. 07.00–09.00.

Om du upptäcker ett fel i din lägenhet eller i fastigheten som du bedömer som akut ska du ringa vårt kontor på telefon 08-411 50 20 under kontorstid kl. 08.00-18.00. Akuta fel kan till exempel vara fel på elanläggningen i lägenheten, stopp i toalettstolen, stopp i golvbrunnen i badrum med stigande vatten eller vattenläckage. För mycket akuta fel efter kontorstid hänvisas till Fastighetsjouren. Telefonnummer finner du alltid i entrén.

Om ett fel inträffar med en större skada som följd kan du bli ersättningsskyldig om du inte anmält det.

Hemförsäkring

Skaffa dig en hemförsäkring. Den ger dig ett bra skydd om något oförutsett skulle inträffa och du råkar ut för skador på din egendom, stöld eller brand.

Infobladet

I samband med att hyresavierna delas ut inför det nya kvartalet delar vi ut ett kvartalsbrev i fastigheten.

Kontraktet

Ditt exemplar av hyreskontraktet är en värdehandling. Var rädd om det och förvara det på ett säkert ställe.

Lägenhetsbyte, se Byte

Lägenhetsskötsel

Som hyresgäst ansvarar du för att vårda din lägenhet. I ditt ansvar ingår bland annat att tömma och rensa golvbrunnen i badrummet och kontrollera avloppet i köket för att slippa stopp, byta säkringar och lampor samt att byta filter till köksfläkten. Du behöver inte betala för fel och brister som beror på normalt slitage. Däremot är du ersättningsskyldig vid onormalt slitage och vissa skador. Det kan även gälla om du inte anmält ett fel eller brist som leder till en större skada, som ohyra och läckage. Anmäl därför alltid skador!

Under Mina sidor får du praktiska råd och tips om hur du bäst sköter din lägenhet.

Lägenhetsunderhåll

Anser du att något behöver åtgärdas behovsprövar vi dina önskemål. Vårt beslut påverkas bland annat av lägenhetens skick, när reparation senast utfördes och hur planen ser ut för fastigheten.

Nycklar

Vid inflyttning får hyresgästen tre nycklar till lägenheten och en nyckel till tvättstugan. PÅ vissa fastigheter har vi elektroniska nycklar, så kallade Taggar, till alla dörrar utom lägenhetsdörren. Hyresgästen får då sådana.
Vi utlåsning som föranleder besök av låssmed får hyresgästen stå för denna kostnad.

Skadedjur

Får du ohyra, till exempel mjölbaggar, i din lägenhet ska du kontakta oss genast så att ohyran inte sprider sig, Mata inte fåglar! Det kan locka till sig möss och råttor.

Tv, se Bredband/Kabel-tv

Meddela genast oss om något är fel.

Vinds- och källarförråd

Du har som lägenhetshyresgäst i de flesta fall/fastigheter tillgång till vinds- eller källarförråd. Sätt alltid ett hänglås på ditt förråd även om du inte har några värdeföremål i utrymmet. Du får inte förvara brandfarliga ämnen eller dra in egen el i sådana förråd. Det är inte heller tillåtet att röka eller tända någon låga i förråden. Ingenting får förvaras utanför förrådet. Sådana föremål borttransporteras på hyresgästens bekostnad.


Blanketter

Autogiro

Andrahandsuthyrning

Bytesansökan

Fullmakt andrahandsuthyrning

Uppsägning av bostad

Uppsägning av fordonsplats