Malmegards

Grön Energibyggnad klass Guld

2015-12-14

Arkaden erhåller ”Grön Energibyggnad” klass Guld

Vi har de senaste tre åren gjort flera större energiinvesteringar i fastigheten Arkaden i Märsta för att spara energi och minska klimatpåverkan. Investeringarna har fått som resultat att energiförbrukningen minskat med 55 procent jämfört med tidigare.

Under 2015 har Arkaden erhållit ”Grön Energibyggnad”, klass Guld, med anledning av de investeringar som har gjorts. Det är ett erkännande av vårt aktiva miljö- och energiarbete. Vi fortsätter på denna linje – att aktivt arbeta för att ytterligare minska energianvändningen och klimatpåverkan.