Malmegards

Om vår historia

1960-talet: Företaget grundas

1964: Malmegårds Fastighetsbyrå AB grundades av Åke Malmegård, chef för Stockholms Fastighetsägareförenings avdelning för förmedling av hyresfastigheter. Inriktningen var fastighetsförmedling i Stor-Stockholm. Målgruppen var främst den enskilde fastighetsägaren. Uppdragen gällde både innerstadsfastigheter och objekt i närförort.

1970-talet: Företaget växer

1972: Nuvarande vd Bengt Malmegård började på heltid i företaget. Företaget ville utveckla synen på fastighetsägande och öka intresset för fastighetsaffärer. Den första marknadskampanjen var ett direktutskick till Stockholms alla ägare av hyresfastigheter – en helt ny metod i fastighetsbranschen.

1973: Den första fastigheten, Billingen 6 (Mössebergsvägen 29-31) i Traneberg i Bromma, förvärvades som en långsiktig kapitalplacering.

1975: Bengt Malmegård tog över ägarskapet av företaget, nu med namnet Malmegårds Fastighets AB. Specialiseringen på hyresfastigheter i Stor-Stockholm fortsatte. Kundkretsen vidgades till större fastighetsägare och fastighetsbolag. Företaget hade i slutet av 70-talet cirka 15 procent av förmedlingen av hyresfastigheter i Stor-Stockholm. Malmegårds medverkade som ett av de första mäklarföretagen till att bostadsrättsföreningar förvärvade fastigheter. Men vägvalet gjordes tidigt att inte vidareutveckla denna inriktning.

1980-talet: Marknaden expanderar

Intresset för hyresfastigheter i Stor-Stockholm ökade i snabb takt. Många fastighetsaffärer genomfördes och Malmegårds Fastighets AB befäste sin marknadsandel. Nya kundrelationer skapades när fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar mer och mer tog över som dominerande aktörer.

1990-talet: Omstrukturering

Krisen på fastighetsmarknaden, med början i slutet av år 1990, innebar att förmedlingsverksamheten minskade och att företaget delvis ändrade inriktning. Företaget fortsatte att utveckla det egna fastighetsbeståndet samt utvecklade en ny nisch med att hjälpa fastighetsägare att förvalta och utveckla sina fastigheter.

2000-talet: Utveckling av fastighetsinnehav

Malmegårds Fastighets AB förändrade proportionerna i verksamheten. Företaget satsade på egna förvärv, förvaltning samt förädling och utveckling av det egna fastighetsinnehavet och åtog sig bara speciella mäklaruppdrag.

2010-talet: Förvaltning och byggnation

Malmegårds Fastighets AB fortsätter inriktningen från början av 2000-talet. Egen förvaltning och nya fastighetsprojekt dominerar. Ingen aktiv ackvisition av förmedlingsuppdrag bedrivs.

Ett nytt kapitel med fokus på nya behov i samhället har tagit vid med samhällsfastigheter i form av nyproducerade äldreboenden samt nyproduktion av yteffektiva bostäder. Företaget samarbetar här med erfarna och kunniga byggare som kan möta dagens krav på hög boendekvalitet.