Malmegards

Hyran

Det är viktigt att hyran betalas i tid. Det innebär att den ska betalas i förskott, senast den sista vardagen före varje kalendermånads början. Du får ett inbetalningskort från oss i god tid. Hyran kan också betalas via Autogiro då den dras direkt från ditt bankkonto. Om du är intresserad vänd dig till oss, se Autogiro.

Den som inte betalar hyran i tid riskerar att förlora hyreskontraktet. Det är viktigt att du omedelbart kontaktar oss om du av någon anledning skulle bli efter med hyran.

Förutom själva bostaden ingår värme och vatten i din hyra. Det ingår vidare i hyran att felsöka och reparera elanläggningar som tillhör bostaden, att justera och täta fönster och dörrar samt att reparera kyl och frys.

Autogiro

Autogiro innebär att hyran betalas automatiskt genom att vi drar pengar direkt från ditt bankkonto på förfallodagen. Om du är intresserad – fyll i blanketten Autogiro.


Blanketter

Autogiro

Andrahandsuthyrning

Bytesansökan

Fullmakt andrahandsuthyrning

Uppsägning av bostad

Uppsägning av fordonsplats