Malmegards

Byte

Om du vill byta din lägenhet behöver du vårt tillstånd. Den du tänker byta med ska ha tillstånd från sin hyresvärd och bytet ska följa vår Uthyrningspolicy.
Bytesansökan

För kompletterande information hänvisar vi till Fastighetsägarnas Riktlinjer för lägenhetsbyte

Blanketter

Autogiro

Andrahandsuthyrning

Bytesansökan

Fullmakt andrahandsuthyrning

Uppsägning av bostad

Uppsägning av fordonsplats