Malmegards

Policy inför GDPR

2018-05-24

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjat gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen.
Mycket är sig likt, men för oss som fastighetsägare och hyresvärd innebär det en fortsatt strikt hantering av personuppgifter.

- Vi handhar era personuppgifter med ändamålet att vi tillhandahåller hyreskontrakt, ansökningar, skickar hyresavier samt meddelanden.

- Vi tar ansvar för att de personuppgifter som behandlas av oss endast används för avsedda ändamål samt att de skyddas mot obehörig åtkomst och användning

- Vi behandlar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningens (GDPR) regler.

- Ni kan erhålla registerutdrag på de personuppgifter som vi har registrerade genom en skriftlig begäran till Malmegårds Fastighets AB.


Dataskyddsförordningen (GDPR)

GDPR Syfte och tillämpning