Malmegards

Nya hyror från den 1 maj

2017-05-10

Bostadshyresgästerna i våra fastigheter har fått ny hyra från och med den 1 maj. Hyrorna baseras på en överenskommelse mellan fastighetsägaren och Hyresgästföreningen i Stockholm.