Malmegards

VÅRA FASTIGHETER

Allmän information

Malmegårds Fastighets AB förvaltar bostadslägenheter och kommersiella lokaler samt vård- och äldreboenden.

Att söka bostad

Ledigblivna lägenheter lämnas till Bostadsförmedlingen i Stockholm. Vi har ingen egen intern bostadskö eller något eget förturssystem för lägenheter i det befintliga beståndet.

Lägenheterna i vård- och omsorgsboendena förmedlas via äldreomsorgen i respektive kommun.

Uthyrningspolicy

Vi fäster stor vikt vid att ha hyresgäster som trivs i våra lägenheter och som tar hänsyn till alla hyresgästers trivsel i fastigheterna. Vi förväntar oss att den som bor hos oss har inkomst av arbete, pension, a-kassa eller studiemedel för att klara hyra och uppehälle samt har goda referenser från tidigare hyresvärd. Vi tar alltid en kreditupplysning innan vi tecknar kontrakt. Vi accepterar inte upprepade störningar eller hyresskulder.

För kompletterande information hänvisar vi till Fastighetsägarnas Riktlinjer vid in- och avflyttning 

Byten/Uppsägning av kontrakt

Vi ställer samma krav vid byten som vid nyinflyttning, dvs. betalningsförmåga och goda referenser. Byten ska avse byte mot en annan hyreslägenhet. Om du har ett förstahandskontrakt hos en annan värd ska detta sägas upp och det ska styrkas genom att det uppsagda kontraktet visas upp för oss innan kontrakt skrivs. Byten där bostadsrätt eller radhus/villa ingår accepteras inte.

Hyreslagens regler om uppsägningstid på tre månader gäller för den lägenhet man lämnar.

För kompletterande information hänvisar vi till Fastighetsägarnas Riktlinjer för lägenhetsbyte

Att hyra lokal

Vi strävar efter att vara en lyhörd och flexibel hyresvärd som tar fasta på våra lokalhyresgästers varierande behov.

Vi förväntar oss att den som hyr en lokal hos oss har tillräcklig ekonomi för att klara hyran och har goda referenser från tidigare hyresvärd. Vi tar alltid en kreditupplysning innan vi tecknar kontrakt. Vi tar ofta säkerhet för hyran i form av bankgaranti eller deposition.

Kontakta oss

Telefon:
08-411 50 20
Fax: 08-20 26 05

E-post: info@malmegards.se

Postadress:
Box 1332
111 83 STOCKHOLM