Vård- och omsorgsboenden

Det finns ett skede i livet då många inte längre klarar att själva bo kvar hemma. Därför utvecklar vi även boendemiljöer särskilt anpassade för äldre. Inriktningen är här partnerskap och samarbete med JM för nyproduktion av trivsamma äldreboenden av högsta kvalitet.