Vi som jobbar här

Nedan finner ni oss som arbetar på Malmegårds Fastigheter. Utöver oss här nedan arbetar även ett mycket stort antal skickliga och långvariga partners i vårt nätverk, och hjälper oss med allt från hisskötsel till plåtslageri. Vår gemensamma strävan är att utveckla välskötta fastigheter med hållbara, trygga och trivsamma boende- och arbetsmiljöer, samt erbjuda engagerad service till alla våra hyresgäster och intressenter.

Mats Bergman

Teknisk förvaltning, Innerstaden

Mats har hand om den tekniska förvaltningen i våra innerstadsfastigheter tillsammans med Peter.

Kristina Garcia

Förvaltningsansvarig

Kicki är förvaltningsansvarig och ansvarar bland annat för den löpande kontakten med hyresgäster.

Fredrik Håkansson

VD

Fredrik är VD och arbetar bland annat med förvaltning, hållbarhetsfrågor och fastighetsutveckling.

Peter Lilja

Teknisk förvaltning, Innerstaden

Peter har hand om den tekniska förvaltningen i våra innerstadsfastigheter tillsammans med Mats.

Bengt Malmegård

Styrelseordförande

Bengt är arbetande styrelseordförande och lägger idag största delen av sitt fokus på nya utvecklingsprojekt och framtidsfrågor.

Håkan Rörstad

Hyresgästkontakt, Nacka & Äldreboenden

Håkan är kontaktperson för Nacka/Björknäs och för våra äldreboenden. Utöver detta är Håkan även företagets IT-ansvarig.

Jannica Stavegren

Ekonomiansvarig

Jannica är ekonomiansvarig hos oss. Hon sköter bland annat den löpande bokföringen samt fakturering.

Riadh Toumi

Hyresgästkontakt, Märsta

Riadh är vår hyresgästkontakt i Märsta och ansvarar även för driften av Arkaden Longstay, ett longstay-hotell som vi driver i egen regi.

Rikard Améen

Uthyrningskonsult

Rikard är sedan många år vår externa uthyrningskonsult, med ansvar för uthyrning av våra lediga lokaler.