Vi som jobbar här

Nedan finner ni oss som arbetar på Malmegårds Fastigheter. Utöver oss här nedan arbetar även ett mycket stort antal skickliga och långvariga partners i vårt nätverk, och hjälper oss med allt från hisskötsel till plåtslageri. Vår gemensamma strävan är att utveckla välskötta fastigheter med hållbara, trygga och trivsamma boende- och arbetsmiljöer, samt erbjuda engagerad service till alla våra hyresgäster och intressenter.

Mats Bergman

Teknisk förvaltning, Innerstaden

Mats har hand om den tekniska förvaltningen i våra innerstadsfastigheter tillsammans med Peter.

Fredrik Håkansson

VD

Fredrik är VD och arbetar bland annat med förvaltning, hållbarhetsfrågor och fastighetsutveckling.

Peter Lilja

Teknisk förvaltning, Innerstaden

Peter har hand om den tekniska förvaltningen i våra innerstadsfastigheter tillsammans med Mats.

Bengt Malmegård

Styrelseordförande

Bengt är arbetande styrelseordförande och lägger idag största delen av sitt fokus på nya utvecklingsprojekt och framtidsfrågor.

Jannica Stavegren

Ekonomiansvarig

Jannica är ekonomiansvarig hos oss. Hon sköter bland annat den löpande bokföringen samt fakturering.

Riadh Toumi

Hyresgästkontakt, Märsta

Riadh är vår hyresgästkontakt i Märsta och ansvarar även för driften av Arkaden Longstay, ett longstay-hotell som vi driver i egen regi.

Aleksandra Werblinska

Ekonomi- och förvaltningsassistent

Aleksandra arbetar med löpande bokföring och förvaltningsfrågor.

Kevin Lilja

Teknisk förvaltning

Kina Rhein

Förvaltningsansvarig

Biko Chowdhury

Äldreboenden

Biko arbetar med den löpande förvaltningen av våra äldreboenden samt vårt systematiska brandskyddsarbete.

Mikael Juhlin

Energi- och tekniskt ansvarig

Mikael är ansvarig för våra tekniska installationer och energiarbete.

Robert Lilja

Projektansvarig

Robert är projektledare och ansvarar bland annat för hyresgästanpassningar.

Rikard Améen

Uthyrningskonsult

Rikard är sedan många år vår externa uthyrningskonsult, med ansvar för uthyrning av våra lediga lokaler.