Vårt hållbarhetsarbete

Malmegårds Fastighets AB har i nära 60 år arbetat som samhällsbyggare i Stockholmsområdet med hyresrätten som bas. För oss är innebär miljö- och samhällsansvar att vi arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga, sociala och affärsmässiga aspekter.


Ekonomisk hållbarhet

För att företaget ska överleva på sikt och kunna ta ansvar inom miljö- såväl som det sociala området måste verksamheten vara välskött och gå med vinst tid. Detta skapas genom:

 • Långsiktighet (Ingen helägd fastighet avyttrad sedan det första förvärvet 1973)
 • Välbelägna och välskötta fastigheter
 • Högkvalitativ fastighetsförvaltning
 • Låg belåning

Värna om miljö- och energifrågor

Ett av de övergripande målen för att uppnå ett framgångsrikt resultat är att företaget ska ligga i framkant i miljö- och klimatfrågor. Det sker genom

 • Effektivisera energianvändningen med 3% per år
 • Högre krav på energimål jämfört med svenska och europeiska miljömål
 • Långsiktigt och proaktivt arbete med energieffektivisering
 • All energikonsumtion miljökompenseras
 • Investeringar i ny effektiv miljövänlig teknik

Medverka till social hållbarhet

 • Etik och god sed i relationer med hyresgäster, myndigheter, organisationer och företag
 • Trygghet, mångfald och integration i boendemiljöer
 • Högt uppställda krav på etik, kompetens och kvalitet vid upphandling
 • Långsiktigt samarbete med lokala myndigheter och organisationer bidra till minskad hemlöshet och bättre integration.

Malmegårds har signerat FN:s Global Compact, vilket innebär att vi stödjer och arbetar utifrån de tio principerna kring mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och anti-korruption.