Om oss

En levande stad är en stad med goda möjligheter för människor att bo och verka i, genom livets alla skeden. Genom ägande och utveckling fastigheter i Stockholmsregionen vill vi skapa sådana möjligheter.

Vår affärsidé är att erbjuda kostnadseffektiva, hållbara och arkitektoniskt tilltalande hyresbostäder och lokaler genom livets alla skeden. Långsiktighet samt omtanke och engagemang för hyresgäster och samhälle är viktiga ledstjärnor i vårt arbete. 

Vår verksamhet idag är en kombination av fastighetsförvaltning och framåtblickande utvecklingsprojekt. Vi har bland annat på senare år, byggt ut vårt fastighetsbestånd utanför stadskärnan och förvärvat ett antal vård- och omsorgsboenden. Hållbara, trygga och trivsamma miljöer för människor att bo och verka i behövs i hela Stockholm, och för Stockholmare i alla åldrar. 

Vision

Hållbara, trygga och trivsamma miljöer för människor att bo och verka i

Vårt hållbarhetsarbete

Vi tror på hyresrätten som en del i ett hållbart samhälle

Malmegårds Fastighets AB har i nära 60 år arbetat som samhällsbyggare i Stockholmsområdet med hyresrätten som bas. För oss är innebär miljö- och samhällsansvar att vi arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga, sociala och affärsmässiga aspekter.

Läs mer