Stockholm innerstad

Malmegårds fastighetsbestånd består idag av c:a 30 hyresfastigheter i Stockholms innerstad och i attraktiva lägen i närförort. Fastigheterna rymmer bostadslägenheter, kommersiella lokaler samt vårdboenden.