Våra projekt

En levande stad är en stad med goda möjligheter för människor att bo och verka i, genom livets alla skeden. Malmegårds Fastigheter arbetar aktivt med att utveckla befintliga lokaler men även att skapa nya projekt.