Vår historia

Sedan Malmegårds grundades 1964 har staden runt omkring oss förändrats, och vi med den. Här nedan har vi samlat milstolpar på vår resa till idag. Mycket har hänt, men då som precis nu, hittar man vårt kontor på Döbelnsgatan 5 i centrala Stockholm.

1964: Företaget grundas

Malmegårds Fastighetsbyrå AB grundades av Åke Malmegård, chef för Stockholms Fastighetsägareförenings avdelning för förmedling av hyresfastigheter. Inriktningen var fastighetsförmedling i Stor-Stockholm. Målgruppen var främst den enskilde fastighetsägaren. Uppdragen gällde både innerstadsfastigheter och objekt i närförort.

1972: Företaget växer

Bengt Malmegård började på heltid i företaget. Företaget ville utveckla synen på fastighetsägande och öka intresset för fastighetsaffärer. Den första marknadskampanjen var ett direktutskick till Stockholms alla ägare av hyresfastigheter – en helt ny metod i fastighetsbranschen.

1973: Första fastigheten

Den första fastigheten, Billingen 6 (Mössebergsvägen 29-31) i Traneberg i Bromma, förvärvades som en långsiktig kapitalplacering.

1975: Nytt ägarskap

Bengt Malmegård tog över ägarskapet av företaget, nu med namnet Malmegårds Fastighets AB. Specialiseringen på hyresfastigheter i Stor-Stockholm fortsatte. Kundkretsen vidgades till större fastighetsägare och fastighetsbolag. Företaget hade i slutet av 70-talet cirka 15 procent av förmedlingen av hyresfastigheter i Stor-Stockholm. Malmegårds medverkade som ett av de första mäklarföretagen till att bostadsrättsföreningar förvärvade fastigheter. Men vägvalet gjordes tidigt att inte vidareutveckla denna inriktning.

1980-talet: Marknaden expanderar

Intresset för hyresfastigheter i Stor-Stockholm ökade i snabb takt. Många fastighetsaffärer genomfördes och Malmegårds Fastighets AB befäste sin marknadsandel. Nya kundrelationer skapades när fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar mer och mer tog över som dominerande aktörer.

1990-talet: Omstrukturering

Krisen på fastighetsmarknaden, med början i slutet av år 1990, innebar att förmedlingsverksamheten minskade och att företaget delvis ändrade inriktning. Företaget fortsatte att utveckla det egna fastighetsbeståndet samt utvecklade en ny nisch med att hjälpa fastighetsägare att förvalta och utveckla sina fastigheter.

2000-talet: Utveckling av fastighetsinnehav

Malmegårds Fastighets AB förändrade proportionerna i verksamheten. Företaget satsade på egna förvärv, förvaltning samt förädling och utveckling av det egna fastighetsinnehavet och åtog sig bara speciella mäklaruppdrag.

2010-talet: Förvaltning och byggnation

Malmegårds Fastighets AB fortsätter inriktningen från början av 2000-talet. Egen förvaltning och nya fastighetsprojekt dominerar. Ingen aktiv ackvisition av förmedlingsuppdrag bedrivs.

Det tidiga 2020-talet: Utvecklingsprojekt för ett Stockholm i förändring

För att hjälpa Stockholm möta en demografi i förändring, utvecklas beståndet av vård- och omsorgsboenden ytterligare.