För dig som hyr lokal

Vi strävar efter att vara en flexibel och lyhörd hyresvärd som tar fasta på våra lokalhyresgästers varierande behov. Här följer generell information för lokalhyresgästerna i våra fastigheter.