Skeppsbron 26

Fastigheten – det röda huset i mitten av Skeppsbron – ingår sedan flera århundranden i en klassisk och vacker fasadlinje för alla besökare som anländer sjövägen eller österifrån till Stockholm.

Fastigheten har genomgått en pietetsfull renovering med grundförstärkning och modernisering och rymmer nu bland annat ett flertal kontor för svenska och internationella företag.

Fakta om fastigheten


  • Typ: Kommersiella lokaler
  • Område: Gamla Stan
  • Fastighetsbeteckning: Apollo 1
  • Byggnadsår: 1634