Samverkan för ökad trygghet för boende i Märsta

För att öka tryggheten och göra Märsta C mer attraktivt har Malmegårds tillsammans med de andra stora fastighetsbolagen i Märsta startat upp en samverkansarbete (BID Märsta C) med Sigtuna kommun och Polisen.

Idén bakom BID kan spåras ända tillbaka till 1930- och 1940-talets USA. Under denna tid skapade fastighetsägare och affärsinnehavare de första frivilliga samarbetsorganisationerna i städer som Detroit och Chicago. Malmegårds leder idag detta arbete för BID Märsta C.

Genom ett tätt proaktivt samarbete mellan fastighetsbolagen, Kommunen och Polisen har området blivit mer tryggt. Under hösten 2020 utvecklas samarbetet ännu mer då nya digitala hjälpmedel kommer på plats för att ytterligare stärka tryggheten.

Läs mer på Trygg i Märstas hemsida