Vi planerar framtidens äldreboende på Värmdö

Malmegårds har tillsammans med Seniorgården och JM vunnit en markanvisningstävling för att uppföra ett särskilt boende för äldre vid Ingarö kyrka på Värmdö.

Boendet omfattar 70 lägenheter och fastigheten kommer att uppföras på ett hållbart sätt och innehålla den senaste tekniken för att minimera miljöpåverkan under såväl byggnation som under den löpande driften.

Planen är att byggnationen ska påbörjas under 2021 med första inflyttning under andra kvartalet 2023.

Läs mer på Värmdö kommuns hemsida: Nytt äldreboende på Värmdö