Malmegårds bygger i Stora Sköndal!

När framtidens Stora Sköndal utvecklas tas hållbarhetsfrågorna till en ny nivå genom det goda samarbetet mellan stiftelsen, staden och byggaktörerna.

Här ges plats för framtidens hållbara lokala vardagsliv med ett stort fokus på sociala grannskap där ingen behöver vara ensam. Malmegårds bygger med personligt engagemang och stor omsorg för att skapa arkitektoniskt tilltalande boendemiljöer tillsammans med Vardag arkitekter.

– I vårt trygghetsboende byggs gemenskapen runt husets gröna miljöer och olika odlingar – på den egna balkongen, på takterrassen och i växthus. Huset blir en levande, grönskande fond till det kommande Berga torg, säger Bengt Malmegård, Malmegårds Fastighets AB.

Trygghetsboendet byggs i trä med omsorgsfull detaljering och god isolering som ger ett lågt energibehov och en sund inomhusmiljö. Solceller på taket bidrar med grön el. Modern teknik och smart digitalisering innebär en kvalitetssäkrad förvaltning och underlättar möjligheten att leva hållbart. Men viktigast av allt är kanske de stora gemensamhetsytorna som innebär att ingen behöver vara ensam på ålderns höst.