Malmegårds bygger ett hållbart Trygghetsboende i Stora Sköndal

Malmegårds har kommit överens med Stiftelsen Stora Sköndal att uppföra ett trygghetsboende i Stora Sköndal. Fastigheten kommer att uppföras vid Berga Torg och vara en central byggnad för hela området, vilket sätter stora krav på den arkitektoniska verkshöjden för byggnaden.

Byggnaden kommer att uppföras i trä med smart modern miljövänlig teknik för att minimera fotavtrycket dels under byggtiden men även under alla år när byggnaden är i drift.

Kort fakta om fastigheten
Antal lägenheter: 75 st
Gemensamhetsytor, 297 kvm, bland annat gemensamma utrymmen på takvåning.
Lokalyta i bottenvåning: 360 kvm