Malmegårds förvärvar SATS-huset i Märsta

Malmegårds förvärvar Märsta 1:226 (det s.k. SATS-huset) på Tingvallavägen 1 av PEAB. Vi ser detta som en spännande möjlighet att aktivt arbeta och utveckla fastigheten under lång tid framöver som ligger i linje med vår vision att vara en engagerad samhällsbyggare i Märsta.

Målsättningen är att SATS-huset ska bli en så kallad grön fastighet, där bland annat en stor del av energin kan bli egenproducerad men vi kommer även att arbeta med andra hållbarhetsfrågor. I fastigheten finns det i dagsläget några lediga lokaler som vi gärna ser att hållbara Märstaföretag flyttar in i.