En modern glasvilla inuti en 1600-tals vind

Vi på Malmegårds äger och förvaltar en vacker 1600-tals fastighet på anrika Skeppsbron i Stockholm. Sedan vi tog över har huset genomgått en gedigen renovering. Grunden har förstärkts och på vinden har vi byggt en unik kontorsvåning som samspelar fint med det historiska arvet.

Mitt på Skeppsbron finns det vackert rödputsade huset från 1634 som idag rymmer kontor för både svenska och internationella företag. Malmegårds förvärvade fastigheten för 15 år sedan och arbetet med en grundförstärkning påbörjades direkt. För precis som många andra fastigheter på gatan hade man grundproblem då huset är pålat på Brunkebergsåsen och då ett flera meter tjockt skikt av organiskt avfall dumpats här under flera hundra år. Detta hade förorsakat stora sättningsskador på grund av ruttnande pålar. 

 

Välbevarad interiör i modern arkitektur

 

– Det var en utmaning och ett omfattande arbete att grundförstärka byggnaden, men vi hade kontakt med några av Sveriges skickligaste tekniker som hittade en smart lösning. Kort beskrivet kan man säga att den nya grunden utgörs av en betongfot som är belägen 10-15 meter under fastigheten med omkring 150 pålar som byggnaden nu vilar på. Fastigheten står stabilt idag och mätningar visar att den inte rört sig en millimeter sedan dess, berättar Bengt Malmegård, ägare och styrelseordförande för Malmegårds. 

Malmegårds hade också som mål att få bygglov för att inreda vinden. Numera hittar man en unik kontorsvåning högst upp i huset i form av en modern villa i fasadglas inuti den välbevarade 1600-talsvinden. En ovanlig och avancerad teknisk lösning där man behållit och använder originalvinden på ett hållbart sätt. Arkitekten Olle Rex, som under hela sitt yrkesliv främst arbetat med gamla hus, har ritat vinden.

– Det är en byggnad av riksintresse och då är det svårt att göra förändringar om de inte rimmar med långsiktiga historiska intressen. Så planen på att göra en kontorsvåning stötte först på problem, men motstånd föder kreativitet och eftersom Bengt inte ger sig så gick det till slut vägen. Vi hade ett nära samarbete med en byggnadsantikvarie och genom att vi kunde visa bilder på vår vision för kommunen fick vi sedan gehör för den här lite djärva lösningen, säger han.

 

Arkitekt Olle Rex

 

Kontorsvåningen är lite av ett museum då man på ett pedagogiskt sätt visar trästommen från 1600-talet genom glaset. Och här, högst upp i huset med utsikt mot både vattnet, Skeppsholmen, tinnar och torn, huserar just nu en internationell översättningsbyrå.

– Det blev ett fint resultat och jag är väldigt glad för att Bengt var modig och vågade tro på något som varken han eller jag hade gjort tidigare, säger Olle Rex.