Social hållbarhet

Malmegårds är med och bidrar till en minskad hemlöshet. Alla borde få ha en egen dörr att stänga om sig. Sedan flera år samarbetar Malmegårds med Stockholms Stadsmission och avsätter lägenheter till projektet ”Bostad först” som hjälper människor i social hemlöshet att få en permanent bostad. – För oss känns det viktigt att bidra till ett samhälle som håller ihop. Vi vet att många fastighetsägare tar ett socialt ansvar, men hoppas att ännu fler kan inspireras och aktivt hjälpa dem som aldrig annars skulle få en bostad, säger Bengt Malmegård.

Hemlösheten fortsätter att breda ut sig i Stockholm. Det kan finnas olika orsaker till att man står utan bostad och Stockholms Stadsmissions projekt ”Bostad först” vänder sig framför allt till människor vars hemlöshet grundar sig i en social problematik. Det handlar om personer som på grund av missbruk, psykisk ohälsa eller annan form av utanförskap är i behov av ett permanent boende och stöd för att komma på fötter. Målet är att personen på sikt ska kunna ta över hyreskontraktet själv.

– Det unika med ”Bostad först” är att man ser bostaden som en mänsklig rättighet och en grund för att orka ta tag i andra eventuella problem i livet. Det går på tvärs med den traditionella modellen där man ska ”förtjäna en bostad” – det vill säga bli drogfri, skaffa ett jobb och bli av med sina betalningsanmärkningar innan man efter några år kan erbjudas en lägenhet. Det är inte så lätt att klara det när man sover under en bro eller i en trappuppgång, säger Åsa Paborn, vd för Stockholms Stadsmission. 

 

Bengt Malmegård och Åsa Paborn (Stadsmissionen).

Bengt Malmegård och Åsa Paborn (Stadsmissionen). 

 

”Bostad först” har visat sig fungera bättre än den traditionella modellen där lägenheten är målet i en längre process. Ungefär 80 procent av de som får bostad och stöd genom projektet kan bo kvar. Malmegårds är en av de aktörer som gör projektet möjligt och som är med och bidrar till ett mänskligare samhälle. Bolaget erbjuder varje år en eller två hyreslägenheter till Stockholms Stadsmission och sedan samarbetet inleddes har 15 lägenheter avsatts till projektet.


– Vi vill vara en god samhällsaktör som är med och bidrar till en stad som håller ihop. Många fastighetsägare vill ta ett socialt ansvar men vet inte riktigt hur de ska gå tillväga, så jag hoppas att det här är ett inspirerande exempel som kan få fler att göra samma sak. För tillsammans kan vi förändra och även mindre privata aktörer kan göra stor nytta! Tänk om alla fastighetsägare i Stockholm med minst 100 lägenheter kunde erbjuda en av dem till Stadsmissionen. Då skulle vi kunna lösa den akuta hemlösheten, säger Bengt Malmegård, ägare och styrelseordförande för Malmegårds.