Globala mål

Vi har valt att prioritera fem av de globala mål inom FN:s Agenda 2030 som är mest relevanta utifrån vår verksamhet.


Jämmställdhet

För oss är jämlikhet och mångfald viktiga principer i vårt arbete. Vi har en positiv människosyn och respekt för varandra, såväl inom som utanför bolaget. Vi erbjuder en sund arbetsmiljö, uppmuntrar friskvård och möjligheter till kompetensutveckling.

Hållbar Energi för alla

Genom vårt arbete med energi- och effektreducering internt och externt bidrar vi till att skapa en mer hållbar energiförsörjning i Stockholm. Vi investerar även i förnyelsebar energi och etablerar nya solcellsanläggningar och utbyggnad av laddinfrastruktur för bilar i vårt bestånd.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Vi har en långsiktig och riskminimerad affärsmodell som gör att våra kunder, medarbetare och ägare kan känna förtroende för verksamheten. Vi vill skapa möjligheter för anställda att kombinera arbete och familj samt hälsofrämjande aktiviteter. Vi arbetar aktivt för anständiga arbetsvillkor. Vid upphandling av entreprenörer och inköp av tjänster reglerar vi i avtal vilket ansvar våra partners ska ta för affärsetik, miljö, arbetsförhållanden, säkerhet med mera

Hållbara städer och samhällen

Vi erbjuder trygga boenden för livets alla skeden. Vi minskar även miljöpåverkan bland annat genom att miljöcertifiera fastigheter, byta fastighetsteknikernas bilpark till elfordon och installera laddstolpar som våra hyresgäster kan använda. Vi samarbetar med Stockholms Stadsmission, Sigtuna och Nacka kommun för att bidra till minskad hemlöshet och bättre integration.

Bekämpa klimatförändringarna

Som ett komplement till våra resursbesparande aktiviteter (energi- och effektreducering, snålspolande kranar, sortering av matavfall) klimatkompenserar Malmegårds allt inköp av energi tills vi inte längre lämnar negativt klimatavtryck. Arbetet är påbörjat och handlingsplaner aktiviteter samt rutiner utvecklar vi successivt.