Äldreboende

Pilhamns gårdarIdylliskt invid kanalen

I samarbete med Bräcke Diakoni och JM skapar Malmegårds Fastigheter ett hållbart, modernt och attraktivt äldreboende invid Ingarö kyrka och Kolströms kanal.

Fakta om projektet

  • Typ: Vård- och omsorgsboende
  • Projektstart: Hösten 2022
  • Inflyttning: Hösten 2024
  • Kommun: Värmdö
  • Område: Pilhamn
  • Antal lägenheter: 70
  • Certifiering: Miljöbyggnad

På Fastigheten uppförs ett nytt äldreboende med 70 moderna vårdlägenheter samt gemensamhetslokaler på bottenvåningen.

Platsen för “Pilhamns gårdar” är vacker, i rik naturmiljö, med gångavstånd till gamla sockencentrat. Att bo på “Pilhamns gårdar” ger en känsla av just detta, ett boende med nära anknytning till platsen, kulturmiljön och till grönskan. I direkt anslutning finns det goda möjligheter till vackra promenader i den kulturhistoriskt viktiga miljön med flera promenadstråk.

Fasad mot Ingarövägen

Byggnaden uppförs i trästomme för att minimera klimatavtrycket och kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad.

 

Äldreboendet kommer att drivas av Bräcke diakoni – ett av Sveriges mest välrenommerade vård- och omsorgsbolag

Bräcke diakoni är en stiftelse som startade i Göteborg 1923 med uppdrag att utbilda diakonissor, dåtidens sjuksköterskor. Idag har stiftelsen cirka 1100 medarbetare och en bred verksamhet inom vård- och omsorg, vårdcentraler, habiliterings- och rehabiliteringsverksamheter.

Stiftelsens mål är att människor ska växa, oavsett livssituation. Stiftelsen drivs helt utan ekonomiska ägarintressen med krav på höga vinster dvs en så kallad idéburen välfärd. Bräcke diakoni har inom den egna organisationen god kompetens och erfarenhet att driva och leda vård- och omsorgsbostäder.